4 апреля 2023 г. – Православный Церковный календарь

4 апреля 2023 г.

6-я седмица Великого поста (ваий). Глас первый.

Великий пост. Монастырский устав: горячая пища без масла

Житье

Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского (362-363). Мц. Дросиды Антиохийской, дщери царя Траяна (104-117). Прп. Исаакия Далматского (IV). Мчч. Каллиники и Василиссы Римских.

Чтение дня

  • Исаии 49:6-10 (на 6-м часе)
  • Бытие 31:3-16 (на вечерне)
  • Притчи Соломона 21:3-21 (на вечерне)

Тропари

Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Кондак, глас 8. Зако́нно тече́ние соверши́в/ и ве́ру соблю́л еси́, священному́чениче Васи́лие,/ сего́ ра́ди муче́ния венце́в сподо́бился еси́/ и Це́ркве столп непоколеби́м яви́лся еси́,/ Сы́на, Отцу́ Собезнача́льна и Ду́ху испове́дав,/ Тро́ицу Неразде́льную,/ Ю́же моли́ изба́витися от бед чту́щим Тя,/ да зове́м ти:/ ра́дуйся, Васи́лие Богому́дре.
Мч. Василия Мангазейского. Тропарь, глас 8. Бога́тство ви́дев чи́стыя души́ твоея́, Васи́лие,/ укра́сти тща́шеся пра́ведных враг,/ подусти́ господи́на твоего́,/ и́же покра́деннаго ра́ди бога́тства своего́ преда́в тя судии́,/ и от того́ непови́нне мно́гия претерпе́л еси́ му́ки,/ непобеди́м пребы́в до сме́рти./ Тем, я́ко прие́мый вене́ц страда́ния от всех Влады́ки,/ моли́ всем от напа́стей свобо́дным бы́ти,/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Ин тропарь, глас 8. Я́ко пресве́тлое со́лнце,/ возсия́л еси́ чудесы́ свои́ми в Сиби́рстей стране́,/ в Мангазе́йских преде́лех,/ но́вый му́чениче, непови́нный страда́льче, свя́те Васи́лие!/ За чистоту́ душе́вную и теле́сную пострада́л еси́ от лю́таго врага́/ распале́нием и немилосе́рдием господи́на своего́/ и от нача́льствующаго бо ту градска́го непра́веднаго судии́,/ и му́ки непови́нно претерпе́л еси́,/ и кровь свою́ святу́ю пролия́л еси́,/ жела́я ве́чнаго Ца́рствия Небе́снаго./ Сего́ ра́ди Христо́с Бог венча́ тя му́ченическими венцы́ на Небеси́/, и на земли́ просла́ви,/ и Свои́м Бо́жиим про́мыслом повеле́ земли́ само́й от недр свои́х/ гроб, и тело́ твое́, и сра́чицу, обагре́нную кро́вию твоею́, израсти́ нетле́нно./ И ны́не притека́ющим к тебе́ с ве́рою и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́/ поле́зная вся, и грехо́в оставле́ние, и телесе́м здра́вие подава́й,/ чту́щим ве́рою святу́ю па́мять твою́,/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропарь, глас 8. От гра́да Яросла́вля Бо́жиим смотре́нием/ в страну́ Сиби́рскую прише́дшаго/ и за целому́дрие от господи́на своего́/ в Мангазе́и пострада́вшаго,/ блаже́ннаго Васи́лия почти́м,/ его́же Христо́с Бог му́ченическим венце́м венча́ на Небеси́,/ нетле́нием и чудесы́ просла́ви на земли́./ Ты же, честны́й страда́льче,/ предста́тельством свои́м страну́ на́шу в ми́ре сохрани́/ и моли́ся о спасе́нии душ на́ших.
Кондак, глас 4. Страд́ание соверши́в, свя́те,/ погребе́ния же честна́го не сподо́бився,/ в ти́нное ме́сто вве́ржен/ и попира́емь был еси́ от мимоходя́щих,/ но Бог просла́ви мо́щи твоя́ чуде́сным явле́нием, Васи́лие,/ прославля́яйся во святы́х Свои́х,/ дая́й страда́льцем вене́ц нетле́нный.
Ин кондак, глас 4. И́же но́вый в му́ченицех непови́нный страда́льче,/ свя́те Васи́лие, преревнова́л еси́ Ио́сифу Прекра́сному и Моисе́ю У́грину во искуше́ниих,/ за чистоту́ душе́вную и теле́сную/ му́ки непови́нно претерпе́л еси́./ Сих ра́ди просла́ви тя Бог,/ и святы́я твоя́ мо́щи, по явле́нию твоему́,/ от Мангазе́и к Енисе́ю во оби́тель Святы́я Тро́ицы/ ту су́щим настоя́телем принесо́шася/ и подаю́т исцеле́ния с ве́рою приходя́щим/ и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́./ Страстоте́рпче святы́й,/ моли́ Христа́ Бо́га/ о правосла́вном наро́де на́шем/ и о всех во́ех на́ших,/ побе́ду и одоле́ние нам на всех/ непросвеще́нных иноязы́чных лю́дех дарова́ти, спобо́рствуя/, и от междоусо́бныя бра́ни спасти́ся всем моли́.
Ин кондак, глас 4. Просвети́ся Боже́ственною благода́тию, Боголю́бче,/ целому́дрием и терпе́нием тече́ние свое́ му́ченически сконча́л еси́,/ те́мже и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо чудесы́,/ с ве́рою приходя́щим к честно́му гро́бу твоему́ и вопию́щим:/ ра́дуйся, святы́й Васи́лие,/ Мангазе́йский и всея́ Сиби́ри чудотво́рче.
Прмч. Евфимия Константинопольского. Тропарь, глас 4. По́стнически предподвиза́вся на горе́,/ у́мная враго́в ополче́ния всеору́жием креста́ погуби́л еси́, всеблаже́нне,/ па́ки же ко страда́льчеству му́жески обле́клся еси́,/ уби́в Копрони́ма мече́м ве́ры/ и обои́х ра́ди венча́лся еси́ от Бо́га,/ преподобному́чениче Евфи́мие приснопа́мятне.
Кондак, глас 2. Я́ко по́стника благоче́стна и иску́сна/ и страда́льца произволе́нием че́стна,/ и пусты́ни жи́теля сообра́зна,/ в пе́снех досто́йно восхва́лим Евфи́мия приснохва́льнаго:/ той бо зми́я попра́л есть.
"Изборской" иконы Божией Матери. Тропарь, глас 4. Я́ко звезда́ пресве́тлая, возсия́ во гра́де Избо́рске/ о́браз честны́й Твой, Богоро́дице Де́во,/ от него́же иногда́ из обою́ о́чию теча́ху сле́зы, я́ко струя́,/ его́же тогда́ ви́девше, наро́ди избо́рстии,/ му́жи и же́ны с ча́ды, с пла́чем моля́хуся к нему́,/ мы же, взира́юще уми́льно, си́це глаго́лем:/ о Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ не забу́ди нас, гре́шных раб Свои́х,/ моля́щихся Христу́, Бо́гу на́шему, спасти́ся нам.
Кондак, глас 8. За́ступнице христиа́ном усе́рдная/ и Предста́тельнице гра́ду на́шему Избо́рску непосты́дная,/ не пре́зри моле́ния нас, гре́шных,/ я́коже иногда́ от Твоего́ честна́го о́браза/ сле́зы источи́ла еси́ из обою́ о́чию, моля́щися приле́жно,/ но предвари́, я́ко Блага́, на по́мощь на́шу,/ ве́рно к Тебе́ припа́дающих,/ услы́ши на́ша моле́ния, Богоро́дице,/ изба́ви нас от нахожде́ния пога́ных, от вся́каго зла,/ ускори́ же на моли́тву на́шу и потщи́ся на умоле́ние,/ заступа́ющи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя и вопию́щих Ти:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́ном похвало́.
Посты и праздники
Июнь 2023
29
30
31
1
Седмица 7-я по Пасхе. Глас шестый.
2
Отдание Вознесения Господня. Глас шестый.
3
Троицкая родительская суббота. Глас шестый.
4
День Святой Троицы. Пятидесятница.
5
День Святого Духа. Глас седьмый.
6
Седмица 1-я по Пятидесятнице. Глас седьмый.
7
Седмица 1-я по Пятидесятнице. Глас седьмый.
8
Седмица 1-я по Пятидесятнице. Глас седьмый.
9
Седмица 1-я по Пятидесятнице. Глас седьмый.
10
Отдание праздника Пятидесятницы. Глас седьмый.
11
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Глас осмый.
12
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
13
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
14
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
15
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
16
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
17
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
18
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских святых. Глас первый.
19
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас первый.
20
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас первый.
21
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас первый.
22
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас первый.
23
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас первый.
24
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас первый.
25
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
26
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
27
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
28
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
29
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
30
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
1
2

Храм Святого Николая
Чудотворца
РФ, 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, с/п Заречное, д. Кузьминское
Прием звонков: с 08:00 до 17:00 (Пн-Вс)