11 июня 2023 г. – Православный Церковный календарь

11 июня 2023 г.

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Глас осмый.

Заговенье на Петров пост (мясопуст).

Житье

Икон Божией Матери: "Умягчение злых сердец" ("Семистрельная") и "Нерушимая Стена" (переходящие празднования в Неделю Всех святых). Прмц. Феодосии девицы Царьградской (726-730). Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского (1494). Обретение мощей (2000) прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720). Сщмч. Иоанна диакона и мч. Андрея (1938). Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961). Мц. Феодосии девы, Тирской (307-308). Память I Всел. Собора. Собор святых Красноярской митрополии. Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой "Споручница грешных". Иконы Божией Матери "Недремлющее Око".

Чтение дня

  • Матфея 28:16-20 (на утрене. Евангелие 1-e)
  • Евреям 11:33-12:2
  • Матфея 10:32-33, 37-38; 19:27-30

Тропари

Всем святым. Тропарь воскресный, глас 8. С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,/ Животе́ и воскресе́ние на́ше. Го́споди, сла́ва Тебе́.
И всем святым тропарь, глас 4. И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак, глас 8. Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики,/ тех моли́твами в ми́ре глубо́це/ Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.
Тропарь воскресный, глас 8. С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,/ Животе́ и воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Богородичен, глас тойже. И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы,/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию сме́рть,/ и воскресе́ние явле́й я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л е́си руко́ю Твое́ю;/ яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу моля́щуюся за ны;/ и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отчая́нныя.
Кондак, глас тойже. Воскре́с из гро́ба, уме́ршия воздви́гл еси́,/ и Ада́ма воскреси́л еси́,/ и Éва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии,/ и мирсти́и концы́ торжеству́ют/ е́же из ме́ртвых воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве.
Мц. Феодосии девы, Тирской. Тропарь, глас 4. Доброде́тель благоприя́тно, му́ченице, пости́гла еси́,/ Христо́во прия́телище бы́вши чи́стое/ свята́го Ду́ха дом возлю́блен;/ отню́дуже посрами́ла еси́ врага́, борю́щаго род челове́ческий,/ до́бре страда́вшая,/ и посе́кла еси́ Копрони́ма, Феодо́сие, мече́м ве́ры,/ и к черто́гу Небе́сному преста́вилася еси́, ра́дующися./ Тебе́ ве́рою чту́щим/ при́сно проси́ ве́лия ми́лости.
Ин кондак, глас 4. Боже́ственная па́мять твоя́, Феодо́сие,/ днесь возсия́вши,/ яви́ся ми́рови я́ко со́лнце,/ сказу́ющи житие́ твое́./ Ты бо воздержа́нием плотска́я двиза́ния разо́рши/ и страда́ния кро́вию уневе́стилася еси́ Христо́ви./ Те́мже хва́лящия тя изба́ви от вся́ких зол,/ да зове́м ти:/ ра́дуйся, ма́ти преподо́бная.
Кондак, глас 2. Труда́ми живо́т нетру́дный дости́гла еси́,/ кро́вию же Копрони́ма удави́ла еси́, му́ченице,/ скве́рнаго врага́ Христо́вы Це́ркве, всеблаже́нная Феодо́сие,/ и с Вы́шними ра́дуешися во́инствы,/ чту́щия па́мять твою́ покрыва́ющи.
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского. Тропарь, глас 5. Нагото́ю теле́сною и терпе́нием/ обнажи́л еси́ вра́жия кова́рствия,/ облича́я неподо́бное его́ дея́ние,/ зе́льне стражда́ со́лнечный вар/ и ну́ждныя вели́кия сту́дени мра́за,/ и огня́ не чул еси́,/ Бо́жиею по́мощию покрыва́емь,/ Иоа́нне прему́дре,/ моли́ о ве́рою творя́щих па́мять твою́ че́стно/ и усе́рдно притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,/ изба́витися от бед и паде́ния избежа́ти.
Ин кондак, глас 1. Иоа́нне прему́дре,/ земны́я сла́вы не возлюби́в,/ того́ ра́ди я́ко неи́стов ся творя́,/ жела́я Ца́рство Небе́сное насле́довати,/ ударе́ния и укоре́ния прие́мля,/ наготу́ и зной терпя́,/ тем ны́не со Áнгелы лику́еши,/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.
Кондак, глас 8. Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости теле́сное яде́ние тща́тельно оста́вил еси́,/ нестяжа́нием су́етнаго ми́ра возлюби́л еси́ а́нгельское жити́е,/ преходя́ сконча́вся, Иоа́нне блаже́нне,/ с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.
Иконы Богородицы "Споручница грешных". Тропарь, глас 4. Умолка́ет ны́не вся́кое уны́ние/ и страх отча́яния исчеза́ет,/ гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние/ и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло./ Днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет к нам спаса́ющую ру́ку/ и от Пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́лющи:/ Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну,/ Сей дал есть Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну./ Те́мже лю́дие, обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ припади́те к подно́жию Ея ико́ны Ея́ со слеза́ми, вопию́ще:/ Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице,/ умоли́ Ма́терними Твои́ми моли́твами Изба́вителя всех,/ да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша/ и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам,/ Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
Кондак, глас 1. Честно́е жили́ще бы́вшее/ неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго/ вы́ше сло́ва и па́че ума́/ и гре́шным еси́ Спору́чница,/ подава́еши благода́ть и исцеле́ние,/ я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго:/ моли́ Сы́на Твоего́/ получи́ти нам ми́лость в День су́дный.
Посты и праздники
Июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4