4 июня 2023 г. – Православный Церковный календарь

4 июня 2023 г.

День Святой Троицы. Пятидесятница.

Житье

Собор мученников Холмских и Подляшских (переходящее празднование в 1-е воскресение после 19 мая). Леснинской иконы Божией Матери (переходящие празднования в День Святой Троицы).

Чтение дня

  • Иоанна 20:19-23 (на утрене)
  • Деяния 2:1-11
  • Иоанна 7:37-52; 8:12

Тропари

День Святой Троицы, Пятидесятница. Тропарь, глас 8. Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.
Кондак, глас 8. Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся призва́;/ и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.
Мч. Василиска. Кондак, глас 8. Во страда́нии кре́пок и му́жествен яви́лся еси́ и в чудесе́х преди́вен,/ явле́нно Христо́во имя́ преднося́, мучи́теля посрами́л еси́./ Тем тя почита́ем, Васили́ске, при́сно зову́ще, всече́стне:/ ра́дуйся, му́чеников све́тлая добро́то.
Мч. Иоанна-Владимира. Тропарь, глас 4. Крест, я́вльшийся тебе́ с Небесе́, све́тел пропове́дал еси́,/ просвети́в язы́ки я́сно, Влади́мире сла́вне,/ обагре́ньми крове́й твои́х украси́вся,/ сподо́бился еси́ по́честей нетле́нных,/ предстоя́й Тро́ице,/ тем со дерзнове́нием/ моли́ спасти́ся нам.
Ин тропарь, глас тойже. Крест, я́вльшийся тебе́ с Небе́с в блиста́нии, всем пропове́дал еси́,/ просвети́в язы́ки ве́рно, Влади́мире сла́вне./ Искупле́нием же, кровьми́ твои́ми возблиста́в,/ сподо́бился еси́ мзды неле́стныя, предстоя́ Тро́ице./ Те́мже дерзнове́нно моли́ Христа́ спасти́ся нам.
Кондак, глас 8. Я́ко сокро́вище многоце́нное/ и исто́чник, точа́щ земны́м то́ки,/ неду́ги очища́ющий,/ нам подаде́ся те́ло твое́ свяще́нное,/ боле́знем разли́чным подаю́ще исцеле́ние/ и благода́ть Боже́ственную притека́ющим к нему́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, кня́же Влади́мире.
Блж. Якова, отрока Боровичского в Новгороде. Тропарь, глас 1. Боже́ственною благода́тною просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ние/ притека́ющим к тебе́, прему́дре Иа́кове:/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й пренесе́ние,/ веселя́ще вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость!/ Сла́ва Венча́вшему тя!/ Сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния!
Кондак, глас 8. Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е пренесе́ние пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя лю́ди,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Иа́кове,/ всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.
Ин кондак, глас тойже. Я́ко звезда́ многосве́тлая, о́тче, на восто́це возсия́,/ к за́паду прише́л еси́, блаже́нне, во твое́ принесе́ние,/ я́ко со́лнечная луча́, испуща́еши исцеле́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,/ моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ правосла́вныя лю́ди, моля́щияся ти,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся/ Богому́дре Иа́кове.
Посты и праздники
Июнь 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30