12 ноября 2023 г. – Православный Церковный календарь

12 ноября 2023 г.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас шестый.

Житье

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285). Новосщмч. Евгения (Зернова) митр. Нижнегородский (1935).

Чтение дня

  • Матфея 28:16-20 (на утрене. Евангелие 1-e)
  • Ефесянам 2:4-10
  • Луки 8:26-39

Тропари

Тропарь воскресный, глас 6. Áнгельския си́лы на гро́бе Твое́м/ и стрегу́щии омертве́ша,/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т./ Воскресы́й из ме́ртвых. Го́споди, сла́ва Тебе́.
Богородичен, глас тойже. Благослове́нную нареки́й Твою́ Ма́терь,/ прише́л еси́ на стра́сть во́льным хоте́нием,/ возсия́в на Кресте́, взыска́ти хотя́ Ада́ма,/ глаго́ля Áнгелом:/ сра́дуйтеся Мне, я́ко обре́теся поги́бшая дра́хма./ Вся му́дре устро́ивый, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Кондак, глас тойже. Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель,/ Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех.
Сщмч. Зиновия и мц. Зиновии. Тропарь, глас 4. Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.
Кондак, глас 8. И́стины свиде́тели и благоче́стия пропове́дники,/ дво́ицу досто́йно почти́м в Богодухнове́нных пе́снех,/ Зино́вия вку́пе с му́дрою Зинови́ею,/ ку́пно жи́вшия и отше́дшия/ и муче́нием прии́мшия вене́ц нетле́нный.
Озерянской иконы Богородицы. Тропарь, глас 3. Твоего́ предста́тельства увере́ние/ и милосе́рдия Твоего́ явле́ние/ ико́на Озеря́нская нам, Влады́чице, показа́ся;/ пред не́юже ду́ши на́ша в моли́тве излива́ем/ и ве́рою Тебе́ вопие́м:/ воззри́, Милосе́рдая, на люди́ Твоя́,/ вся ско́рби на́ша и печа́ли утоли́,/ утеше́ние благо́е в сердца́ на́ша низпосли́/ и спасе́ние ве́чное душа́м на́шим, Пречи́стая, испроси́.
Кондак, глас 5. Не отри́ни, о Милосе́рдая Ма́ти,/ слез и воздыха́ний на́ших,/ но проше́ния на́ша ми́лостивно прии́мши,/ пред ико́ною Твое́ю моля́щихся люде́й ве́ру укрепи́,/ умиле́нием сердца́ их испо́лни и крест земна́го жития́ носи́ти им помози́;/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.
Св. Стефана Милютина. Тропарь, глас 3. Ты на земли́ вседу́шно Христа́ возлюби́в/ и Того́ за́поведи соблюда́я,/ я́ко река́, благоутро́бием изсо́хших нището́ю бога́тно напои́л еси́/ и лю́ди своя́ снабде́л еси́,/ и ра́ка моще́й твои́х благоуха́ния це́льбы всем подае́т,/ сего́ ра́ди, свя́те, мо́лим тя,/ изпроси́ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак, глас 4. Яви́лся еси́ от ко́рене блага́го/ о́трасль пресла́вная оте́честву своему́ и прароди́телем свои́м,/ новообра́зен подо́бник быва́еши/ и лю́дем свои́м явля́ешися у́тварь прекра́сная.
Посты и праздники
Май 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2