20 ноября 2023 г. – Православный Церковный календарь

20 ноября 2023 г.

Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас седьмый.

Житье

Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III). Прп. Лазаря Галисийского (1053). Сщмчч. Кирилла (Смирнова), митр. Казанского, Михаила, Александра, Александра, Михаила, Александра, Николая, Алексия, Павла, Василия, Павлина пресвитеров, Иоанна и Вениамина диаконов, мч. Николая, мц. Елисаветы (1937). Сщмчч. Сергия, ариеп. Елецкого, Николая пресвитера и мч. Георгия (1937). Обре́тение мощей сщмч. Константина Голубева пресвитера (1995). Новомч. Иосифа (Петровых), митр. Петроградского (1938).

Чтение дня

  • 2 Солунянам 1:1-10
  • Луки 12:13-15, 22-31
  • За вторник2 Солунянам 1:10-2:2
  • Луки 12:42-48

Тропари

Мучеников в Мелитине. Тропарь, глас 4. Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.
Кондак мучеников, глас 8. Лик му́ченический я́сен, полк светоно́сен,/ соше́д к нам разу́мно,/ Це́рковь днесь просвети́л есть чу́дными заря́ми./ Те́мже, пра́зднующе честну́ю па́мять их,/ про́сим от Тебе́, Спа́се наш:/ тех моли́твами от бед изба́ви нас,/ да пое́м Ти: аллилу́ия.
Прп. Лазаря Галисийского. Тропарь, глас 8. Бде́нными моли́твами, тече́ньми сле́зными столп омочи́л еси́,/ и из глубины́ воздыха́ньми/ во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ па́стырь, всем подая́ проще́ние,/ преподо́бне о́тче наш Ла́заре:/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.
Прп. Лазаря Галисийского. Кондак, глас 4. Я́ко свети́льника превели́каго/ Це́рковь Христо́ва сла́вит тя с весе́лием псало́мски./ Те́мже не преста́й моля́ся Христу́/ да́ти всем прегреше́ний проще́ние.
Обретение мощей прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского). Тропарь, глас 8. Я́ко свети́льник яви́лся еси́ всесве́тел/ во ото́це Нова́ е́зера на Кра́сном о́строве,/ преподо́бне о́тче Кири́лле,/ ты бо крест Христо́в на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ от Него́же и си́лами чуде́с обогати́ся,/ тем и мы любе́зно прибега́ем к ра́це честны́х моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о, преподо́бне о́тче Кири́лле!/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Кондак, глас 2. Христо́в яре́м на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́дова,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ отче преподо́бне Кири́лле,/ мо́лим тя, посеща́й ми́лостивно чад свои́х,/ и моли́ непреста́нно о всех нас.
Мчч. Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Тропарь, глас 4. Таврио́н сла́вный и Áвкт ди́вный,/ о́гневи проти́вистася и всем и́нем ка́знем,/ моли́твами возмога́юща;/ та у́бо моле́нием сердца́ похваля́юще,/ ве́рою пресвяту́ю и честну́ю па́мять ею соверши́м,/ ду́шам просвеще́ние почерпа́юща.
Посты и праздники
Июнь 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30