9 июня 2023 г. – Православный Церковный календарь

9 июня 2023 г.

Седмица 1-я по Пятидесятнице. Глас седьмый.

Сплошная седмица. Пост отменяется

Житье

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III). Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667). Прп. Ферапонта Белоезерского, Можайского (1426). Перенесение мощей свтт. Киевских и всея России чудотворцев Киприана, Фотия и Ионы (1472). Прп. Ферапонта Монзенского (1597). Прав. Иоанна Русского, исп. (1730). Мчч. Феодоры девы и Дидима воина (304). Мч. Иулия Ветерана, Румынского (302) (Рум.).

Чтение дня

  • Матфея 11:27-30 (на утрене)
  • Римлянам 2:14-29
  • Матфея 5:33-41
  • Ефесянам 6:10-17 (исповеднику)
  • Луки 12:8-12 (исповеднику)

Тропари

Тропарь праздника Пятидесятницы, глас 8. Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.
Кондак, глас 8. Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся призва́;/ и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.
Прав. Иоанна Русского. Тропарь, глас 4. От земли́ плене́ния твоего́/ воззва́вый тя к Небе́сным селе́нием,/ Госпо́дь соблюда́ет невреди́мо и цельбоно́сно те́ло твое́,/ пра́ведне Иоа́нне,/ ты бо, в Росси́и я́тый и во Аси́ю прода́нный,/ посреде́, ага́рянскаго злоче́стия благоче́стно пожи́л еси́ во мно́зе терпе́нии/ и, се́яв зде слеза́ми,/ жне́ши та́мо неизглаго́ланною ра́достию./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропарь, глас тойже. От земли́ Призва́вший тя в Небе́сныя оби́тели/ сохраня́ет и по сме́рти нетле́нное те́ло твое́, свя́те,/ ты бо я́ко пле́нник приведе́н бысть в Áзию,/ иде́же и уподо́бися Христу́./ Сего́ ра́ди моли́ Его́ спасти́ся душа́м на́шим.
Ин кондак, глас 4. Ны́не приспе́ па́мять сла́вных, свя́те о́тче, дел твои́х,/ веселя́ще благочести́выя ду́ши,/ ве́рно чту́щия тя, Иоа́нне.
Кондак, глас 8. В честне́й па́мяти твое́й, свя́те,/ весели́тся о тебе́ Росси́я,/ во благоче́стии тя воспита́вшая,/ и целе́бным моще́м твои́м ра́дуется Аси́я,/ иде́же у́зкий путь проше́д страда́льческаго пле́на и по́стнических подвиго́в,/ сосу́д че́стен яви́лся еси́ Бо́жия благода́ти,/ ея́же проси́ и нам, чти́телем твои́м, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те.
Ина служба прав. Иоанна Русского. Тропарь, глас 4. На Небеси́ предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ пра́ведне бла́женне Иоа́нне,/ земны́й а́нгеле, Бо́жий челове́че,/ с Безпло́тными ли́ки славосло́виши любо́вь неизрече́нную,/ в Це́ркви перворо́дных со святы́ми водворя́яся,/ о нас, су́щих на земли́, возно́сиши моли́твы/ к Соде́телю всех и Спа́су,/ да пода́ст мир всему́ ми́ру,/ Це́рквам на земли́ благостоя́ние и соединени́е всех,/ чту́щих Сы́на Бо́жия, во пло́ти прише́дша,/ во святе́м Те́ле Христа́ Иису́са,/ е́же есть Це́рковь Бо́га Жива́го,/ во спасе́ние ро́да челове́ческаго.
Кондак, глас 4. Ева́нгельския любве́ служи́теля,/ пра́вды Бо́жия ревни́теля,/ чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́теля,/ ве́ру Христо́ву испове́давша в страда́ниих,/ пра́веднаго Иоа́нна ублажа́ем и почита́ем днесь/ и, житие́м его́ назида́ющеся, пое́м:/ ра́дуйся, моли́твенниче наш, от Бо́га просла́вленный.
Прп. Ферапонта Белоезерского, Можайского. Тропарь, глас 4. Житие́м чи́стым просвети́вся,/ в моли́твах и посте́х пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние/ и, духо́вному твоему́ учи́телю после́дствуя,/ ум свой к Небе́сным упра́вль,/ ста́ду твоему́ наста́вник был еси́,/ тем тя мо́лим, о́тче Ферапо́нте:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Ин кондак, глас 8. Христо́вым жела́нием распали́вся,/ стра́сти плотски́я воздержа́нием оттря́с,/ по́стническое стяжа́в жи́тельство, преподо́бне,/ сего́ ра́ди Госпо́дь труды́ твоя́ ви́дев,/ да́ром чуде́с обогати́ тя,/ источа́еши бо исцеле́ния и мо́лишися о нас к Бо́гу,/ мы же, ра́дующеся, вопие́м ти:/ р́адуйся, Ферапо́нте, о́тче наш.
Кондак, глас 4. Преблаги́й Спас наш Христо́с/ умно́жил есть ми́лость Свою́ к нам,/ дарова́в нам в засту́пника и цели́теля/ преподо́бнаго отца́ на́шего Ферапо́нта,/ и́же просвеща́ет нас о́бразом свята́го жития́ своего́/ и ны́не моли́твами свои́ми огражда́ет храм свой от враго́в и от разруше́ния,/ страну́ сию́ от гла́да и напра́сный сме́рти,/ чту́щих же па́мять его всех/ от боле́зней и от лю́тых страсте́й.
Перенесение мощей свтт. Киевских и всея России чудотворцев Киприана, Фотия и Ионы. Тропарь, глас 8. Я́ко Све́тлаго Со́лнца светоза́рныя зве́зды,/ Тро́йческим Све́том озаря́ете сердца́ ве́рных,/ пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших,/ Тро́ицы сосу́ди яви́стеся чи́стии ва́шим житие́м,/ и научи́сте лю́ди тве́рдо ве́ре Христо́ве,/ и скве́рну отгна́сте ва́шими святы́ми за́поведьми,/ и упасо́сте до́бре Христо́во ста́до, пору́ченное вам,/ Богому́дре Киприа́не, со сла́вным Фо́тием и со Ио́ною тве́рдым,/ моли́теся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.
Кондак, глас тоиже. Я́ко трие́ ве́лицыи свети́ла, яви́стеся,/ озаря́юще всю подсо́лнечную/ богода́нною вам благода́тию чуде́с,/ и просвети́сте моли́твами свои́ми ве́рных сердца́,/ ва́шу па́мять чту́щих честна́го пренесе́ния./ И Влады́ку Христа́, всех Творца́, моли́те/ стране́ на́шей на враги́ побе́ду пода́ти,/ я́ко иму́ще дерзнове́ние,/ и нам проси́те ве́лия ми́лости, вопию́щим к вам:/ ра́дуйтеся, побо́рницы по Христо́ве Це́ркви/ и многочестна́я свети́ла, святи́телие сла́внии.
Ин кондак, глас тойже. Я́ко крин, в пусты́ни дави́дски процве́тше, отцы́ святи́и,/ ны́не яви́стеся и к Вы́шнему тече́нию ра́достно устреми́стеся,/ иде́же с ли́ки святы́х Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́те сохрани́тися ста́ду ва́шему от враг ви́димых и неви́димых./ Мы же, свято́е ва́ше обрете́ние пра́зднующе, вопие́м:/ ра́дуйтеся, те́плии на́ши засту́пницы.
Прп. Нила Столобенского. Тропарь, глас 4. Я́ко свети́льник всесве́тел,/ яви́лся еси́ во о́строве Селиге́ра е́зера,/ преподо́бне о́тче Ни́ле,/ ты бо, крест Христо́в от ю́ности свое́я на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ отону́дуже и чуде́с дарова́нием обогати́лся еси́./ Тем и мы, притека́юще к ра́це моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Кондак, глас 8. Оте́чества, преподо́бне, удали́вся,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и, на о́стров Селиге́ра е́зера возше́д,/ жесто́ко житие́ показа́л еси́,/ и, мно́гих доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ния чуде́с от Христа́ прия́л еси́./ Помина́й нас, чту́щих па́мять тво́ю, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ни́ле, о́тче наш.
Прп. Ферапонта Монзенского. Тропарь, глас 8. Любо́вию Христо́вою, Богому́дре, просвети́вся и доброде́тельми,/ сожи́тельствовал еси́ Васи́лию блаже́нному,/ и, вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дев,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ в ней же вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни сей вре́менней,/ плоть умершвля́я свою́ в пе́ниих, и во бде́ниих, и в поще́ниих./ Те́мже и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя,/ но помина́й у́бо нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́,/ преподо́бне о́тче Ферапо́нте,/ и мо́ли Хри́ста Бога́ спасти́ся душа́м на́шим.
Кондак, глас тойже. Возложи́в себе́ Бо́гу от ю́ности, преподо́бне,/ Того́ па́че всех возлюби́в,/ и Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́,/ тле́нная и кра́сная ми́ра нивочто́же вмени́в, в пусты́ню всели́вся,/ в ней же до́бре подвиза́лся еси́ проти́ву неви́димых враго́в ко́зней/ и, я́ко светоза́рное со́лнце, в конце́х Га́лическия земли́ возсия́л еси́,/ отону́ду же, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным оби́телем,/ и ны́не со Áнгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ферапо́нте, о́тче наш.
Посты и праздники
Октябрь 2023
25
26
27
28
29
30
1
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
2
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
3
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
4
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
5
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
6
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
7
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
8
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас первый.
9
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас первый.
10
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас первый.
11
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас первый.
12
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас первый.
13
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас первый.
14
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас первый.
15
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
16
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
17
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
18
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
19
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
20
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
21
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас вторый.
22
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас третий.
23
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас третий.
24
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас третий.
25
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас третий.
26
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас третий.
27
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас третий.
28
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас третий.
29
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас четвертый.
30
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас четвертый.
31
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас четвертый.
1
2
3
4
5

Храм Святого Николая
Чудотворца
РФ, 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, с/п Заречное, д. Кузьминское
Прием звонков: с 08:00 до 17:00 (Пн-Вс)